Aksonometrie

PIWNICA – PARKING PODZIEMNY

PARTER BUD. A

PIĘTRO 1  BUD. A

PIĘTRO 2  BUD. A

PARTER BUD. B

PIĘTRO 1  BUD. B

PIĘTRO 2  BUD. B

PARTER BUD. C

PIĘTRO 1  BUD. C

PIĘTRO 2  BUD. C

PARTER BUD. D

PIĘTRO 1  BUD. D

PIĘTRO 2  BUD. D